Oplossing voor migraine

De oplossing voor migraine ligt in het verhogen van je prikkeldrempel

  • Wie aan migraine lijdt, was voorbestemd om migraine te krijgen. Maar daarom hoeft die migraine niet (of toch niet zo intens) door te breken.
  • De oplossing om de frequentie en intensiteit van aanvallen terug te brengen schuilt in het verhogen van je prikkeldrempel.
  • Dit doe je door de belangrijkste risicofactoren, je stressbestendigheid en je thermoregulatie aan te pakken.

MIGRAINE BEGINT MET EEN OVERGEVOELIGE NEUS, EEN OVERDAAD AAN PRIKKELS EN EINDIGT IN EEN AANPASSING VAN JE HERSENEN.

Mensen met migraine beschikken over heel gevoelige zintuigen (0). Hun waarnemingssysteem is zó gevoelig dat elke minimale verstoring als gevaar wordt geïnterpreteerd en hun lichaam snel in alarmmodus gaat en een klacht uitlokt. Het voordeel van dit beschermingsmechanisme is: mensen met migraine zijn het gevaar als het ware vóór. Dat biedt hen zelfs bescherming tegen een aantal ziekten (1).

In onze huidige maatschappij worden we evenwel overmatig blootgesteld aan prikkels die ons evolutionair gezien eigenlijk volledig onbekend zijn: jetlag, lichtvervuiling, geluidsvervuiling, en langdurige emotionele stressoren zoals hypotheekleningen, werkloosheid, pestgedrag.

Die overdaad aan prikkels kan daardoor het aanvankelijke voordeel laten doorslaan in overgevoeligheid: je hersenen passen zich aan.

Elke persoon heeft een voorbestemdheid voor het ontwikkelen van bepaalde ziektebeelden. Mensen die vandaag aan migraine lijden, waren dan ook voorbestemd om migraine te krijgen (1bis). Maar daarom hoeft de migraine zich nog niet of niet zo intens te manifesteren.

De oplossing? Die schuilt in het zodanig verhogen van de prikkeldrempel dat de symptomen zich minder vaak manifesteren.

Zo werkt het migrainemechanisme:

Bij mensen met migraine is het reuksysteem heel gevoelig (2). Hun reukzenuw is significant groter dan bij de doorsneepersoon, en vaak is het zo dat ze door voortdurende overprikkeling beschadigd raakt en overgevoelig wordt (3). Die reukzenuw is ook de enige hersenzenuw die de middenhersenen binnendringt en is rechtstreeks verbonden met de hypothalamus. Dat zorgt voor een grote gevoeligheid voor gevaar.

Het begint dus met een gevoelige neus, maar ook alle andere zintuigen worden gaandeweg gevoeliger.

Want: hoe meer migraineaanvallen, hoe meer er in de hersenen door de pijn structurele veranderingen beginnen plaats te vinden. Mensen met migraine ontwikkelen letterlijk andere hersenen (4).

Dat gaat als volgt:

Bij elke migraineaanval wordt de chemische stof glutamaat (5) vrijgesteld. Die zorgt op haar beurt voor de vrijstelling van zenuwgroeihormoon BDNF (6) waardoor er in de hersenen bij elke pijnprikkel nieuwe verbindingen tot stand komen. Bij elke aanval van migraine worden de pijnzenuwbanen gevoeliger met als gevolg dat uiteindelijk zelfs een onwaarneembare prikkel een migraineaanval kan uitlokken.

Om de hersenen weer in positieve zin te laten veranderen, moeten we die vicieuze cirkel zien te doorbreken.

HOE DE VICIEUZE CIRKEL VAN MIGRAINE DOORBREKEN?

Het overgrote deel migrainelijders is gevoelig voor stress- en hitteprikkels.

Als we even naar de sport kijken, besef je waarschijnlijk dat net dit voor een sporter enorm hinderlijk is; als zowat elke stress- en temperatuurverhoging migrainesymptomen uitlokt… dan mag je een pak wedstrijden en prestaties op je buik schrijven. Het verklaart meteen ook mee waarom er in de topsport relatief weinig mensen met migraine te vinden zijn. (Maar ze zijn er wel: Nederlandse runner Dafne Schippers, Zweeds voetballer Fredrik Ljungberg, basketballer Dwyane Wade, tennisster Serena Williams, etc.)

Waar komt het dan op aan komt? Het verhogen van je prikkeldrempel, de minimale sterkte die nodig is om een reactie teweeg te brengen, zodat de migraine minder snel uitgelokt wordt en de intensiteit en de ernst van de migraineaanvallen verlaagd wordt.

Om dat te kunnen, moet je evenwel weten wat migraine net triggert.

Artsen en therapeuten zoals ons, die volgens de klinische psycho-neuro-immunologie behandelen, gaan uit van meerdere oorzaken: risicofactoren die een bepaalde tijd niet waarneembaar zijn (of geen ziekteverschijnselen veroorzaken) maar uiteindelijk door een laatste uitlokkende factor tot migraine leiden.

Die spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen, die trigger, kan heel divers zijn: bijvoorbeeld een hoofdtrauma (7) door een botsing, een stressfactor, een tekenbeet, de inname van bepaalde voedingsstoffen, etc.

Maar het zijn de onderliggende risicofactoren die de grootste rol spelen. Deze zijn onder meer te weinig beweging (8), een genetisch verstoorde leverfunctie (9), onontkoombare stress (10), tandvleesproblemen (10bis) en zuurstoftekort (10tris). Ook een tekort aan omega 3-vetzuren (11) kan een ongunstig effect hebben op de migrainegevoeligheid. Net als een tekort aan magnesium (12), een mineraal dat de doorbloeding van de hersenen verbetert. Zink (13) kent een zeer gunstige invloed op de stressbeleving en kan bij eenzijdige hoofdpijn de remmende invloed van de andere hersenhelft herstellen. (Magnesium en Zink bieden trouwens goeie ‘quick wins’ in het bestrijden van de aanvallen. Zie hier.)

WAT KAN JIJ ALS PATIENT DOEN OM MIGRAINE AAN TE PAKKEN?

Het is duidelijk dat migraine afhankelijk is van meerdere factoren. Elk migraineverhaal is anders – dat hebben we bij onze migrainepatiënten in de voorbije jaren sterk gemerkt. Enkel door de individuele risicofactoren in kaart te brengen, kan jouw prikkeldrempel verhoogd worden.

Jouw prikkeldrempel verhogen kan je dus doen door de (bovenvermelde) risicofactoren aan te pakken, alsook door je stressbestendigheid en je thermoregulatie te trainen.

Maar de basis blijft nog altijd de voeding.

In de loop der jaren hebben wij  gestudeerd, bestudeerd en getest, en we raden ten sterkste aan: ga zelf ook aan het testen. Eet elke week een kilo vis, een kilo gevogelte en tien eieren. En eet elke maand 120 verschillende planten: groenten, fruit en kruiden. En haal je koolhydraten eens uit natuurlijke voedingsmiddelen (pastinaak, zoete aardappel,…).

Dus: doe de test en kijk na drie maanden eens of het beter of slechter met je gaat.
Laat jezelf verrassen, en hou ons zeker op de hoogte. Of contacteer ons meteen en dan bekijken we samen hoe we jouw migraine beter kunnen maken.

 

 

Wetenschappelijke referenties in dit artikel:

(0) Headache. 2005 Apr;45 Suppl 1:S25-32. Brain hyperexcitability: the basis for antiepileptic drugs in migraine prevention. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15833087
(1) Cephalalgia. 2002 Oct;22(8):624-32. What is the evolutionary advantage of migraine? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12383059
(1bis) Mol Genet Genomic Med. 2017 Jan 17;5(2):157-163. doi: 10.1002/mgg3.270. eCollection 2017 Mar. Gene-centric analysis implicates nuclear encoded mitochondrial protein gene variants in migraine susceptibility. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28361102
(2) Cephalalgia. 2016 Jul 4. pii: 0333102416658710. Smell of migraine: Osmophobia as a clinical diagnostic marker?https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27381853
(3) Brain Res. 2011 Nov 18;1424:9-19. doi: 10.1016/j.brainres.2011.09.048. Epub 2011 Sep 29. The effects of OB-induced depression on nociceptive behaviors induced by electrical stimulation of the dura mater surrounding the superior sagittal sinus. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22005686
(4) Brain Res. 2011 Nov 18;1424:9-19. doi: 10.1016/j.brainres.2011.09.048. Epub 2011 Sep 29. The effects of OB-induced depression on nociceptive behaviors induced by electrical stimulation of the dura mater surrounding the superior sagittal sinus. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25926442
(5) J Neurol Sci. 2016 Aug 15;367:258-68. doi: 10.1016/j.jns.2016.06.016. Epub 2016 Jun 9. Genetic insights into migraine and glutamate: a protagonist driving the headache. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27423601
(6) Neuropsychiatr Dis Treat. 2016 Jul 19;12:1779-85. doi: 10.2147/NDT.S108814. eCollection 2016. Association of brain-derived neurotrophic factor and nerve growth factor gene polymorphisms with susceptibility to migraine. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27486327
(7) Clin J Sport Med. 2017 May;27(3):266-270. doi: 10.1097/JSM.0000000000000346. Is Migraine Headache Associated With Concussion in Athletes? A Case-Control Study. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27428679
(8) Headache. 2016 Feb;56(2):357-69. doi: 10.1111/head.12738. Epub 2015 Dec 8. Aerobic Exercise for Reducing Migraine Burden: Mechanisms, Markers, and Models of Change Processes. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26643584
(9) J Neurol Sci. 2016 Jul 15;366:149-54. doi: 10.1016/j.jns.2016.05.019. Epub 2016 May 13. Association of MDR1, CYP2D6, and CYP2C19 gene polymorphisms with prophylactic migraine treatment response. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27288795
(10) Curr Pain Headache Rep. 2016 Jul;20(7):45. doi: 10.1007/s11916-016-0576-6. Stress and Primary Headache: Review of the Research and Clinical Management. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27215628
(10bis) Med Hypotheses. 2017 May;102:94-98. doi: 10.1016/j.mehy.2017.03.019. Epub 2017 Mar 14. Periodontal disease as a potential factor of migraine chronification. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28478842
(10tris) Brain. 2016 Mar;139(Pt 3):723-37. doi: 10.1093/brain/awv359. Epub 2015 Dec 16. Migraine induced by hypoxia: an MRI spectroscopy and angiography study. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26674653
(11) Iran J Nurs Midwifery Res. 2015 May-Jun;20(3):334-9. The relationship between different fatty acids intake and frequency of migraine attacks. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26120333
(12) J Neural Transm (Vienna). 2012 May;119(5):575-9. doi: 10.1007/s00702-012-0790-2. Epub 2012 Mar 18. Why all migraine patients should be treated with magnesium. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22426836
(13) J Pak Med Assoc. 2015 Jul;65(7):694-7. The levels of trace elements and heavy metals in patients with acute migraine headache. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26160074

 

Zit je zelf met vragen over dit of andere onderwerpen?

Maak een afspraak