Vasten beschermt tegen chronische ziekten

Periodiek vasten vermindert het risico op hartkwalen (en nog veel meer)

De mens sterft tegenwoordig niet meer aan wat ons generaties lang heeft gedood. Hij gaat dood aan ‘comfort life’. Echter hebben we alle oude risicofactoren opgelost: infectie, honger, dorst, kou, hitte, etc. (1) Maar was dat wel zo verstandig? Steeds meer blijkt dat deze acute stressfactoren oude ‘hormetische prikkels’ waren die ons beschermden, terwijl de moderne antropogene factoren (= factoren die een direct gevolg zijn van menselijk gedrag) ons ziek maken (2).

Vandaag is 65 % van de mortaliteit het gevolg van niet besmettelijke ziekten (=chronische ziekten). Maar we kunnen deze ziekmakende antropogene factoren niet meer uitschakelen. Dus moeten we er iets anders op vinden: we moeten iets vinden om ons te beschermen, om ons ‘in te enten’ tegen de moderne wereld.

‘Intermittent fasting’ of periodiek vasten: op regelmatige basis onregelmatig eten

De mens kan zich wel degelijk inenten tegen het moderne leven met gemakkelijke, hormetische prikkels. Hij moet weer resistent gemaakt worden tegen ziekmakende antropogene factoren waarop hij geen invloed kan uitoefenen. Intermittent Living is de enige oplossing voor deze uitdaging. Deze nieuwe methode heeft de toekomst en ligt in het verlengde van intermittent fasting: calorierestrictie door regelmatig te vasten, met een duur van >13 uur nachtvasten.

Het lichaam en de hersenen worden zo weer uitgedaagd om te ‘overleven’. En dat kunnen ze als de beste: steeds meer onderzoek laat zien dat intermittent fasting het risico op hartkwalen vermindert, de levensduur verlengt, anti-inflammatoir en antidiabetes werkt en bijdraagt aan een stressbestendig en een actief stel hersenen.

De effecten van intermittent fasting houden 10 à 14 dagen aan. Herhaling zal ervoor zorgen dat de hormetische prikkels steeds sterker en sneller worden, en  ze bijgevolg langer aanhouden.

Wat betekent dat concreet?

In de eerste plaats is wat je eet belangrijk. Eet meer vis, fruit en groenten (4), meer fytonutriënten (polyfenolen) zoals curcumine, resveratrol, groene thee, avocado (5), enz. Ze zijn anti-inflammatoir en bevorderen de neurogenese: ze maken de mens weer gezond en slim. En eet vooral meer vis en minder (zoogdier)vlees, en mijd frisdranken (6). Drink liever intermitterend een hormetisch glas wijn (7).

Daarna kan je een van de verschillende regimes om te vasten toepassen: van een paar dagen aan calorierestrictie doen, tot het aantal maaltijden per week terugbrengen tot 14 of zelfs je ritme uitdagen waarbij je maaltijden overslaat of flexibele vastperiodes inlast.

Wetenschappelijke referenties:
1. Pruimboom., Medical Hypotheses 77 (2011), 708–713.

2. Egger G, Binns A, Rossner S. Lifestyle Medicine. Sydney, McGraw-Hill, 2008
3. Kuipers, Pruimboom. Metabolism. January 2016 Volume 65, Issue 1, pages e3-e4.
4. Willett, Science 2002
5. Li. Food Funct., 2013, 4, 384
6. M. Lucas et al. / Brain, Behavior, and Immunity 36 (2014) 46–53

7. Walter Willet. SCIENCE VOL 296 26 APRIL 2002

 

Zit je zelf met vragen over dit of andere onderwerpen?

Maak een afspraak